so


so
só I. adv така, тъй, толкова, ето как; so steht also die Sache така стои значи работата, ето как значи била работата; so viel habe ich noch nicht getrunken толкова много не бях пил никога; so geht es nicht така не може; so oder so така или иначе; bald so, bald so ту така, ту иначе; ich komme so gegen acht Uhr ще дойда към 8 часа; so ein schöner Abend такава хубава вечер; so etw. ist mir noch nicht passiert такова нещо не ми се е случвало още. II. konj 1. колкото и да, въпреки че, макар че (отстъпка); 2. така (че) (следствие); 3. колкото, толкова (сравнение); so stolz er auch ist, musste er das gestehen колкото и да е горд, той трябваше да признае това; er war total verblüfft, so dass er kein Wort sagen konnte той беше съвсем слисан, така че не можеше да каже нито дума; so nett er ist, so hinterhältig kann er auch sein колкото е любезен, толкова и коварен може да бъде.
* * *
av 1. така, тъй; по такъв начин; = oder so така или иначе; еr bat = sehr, daЯ толкова моли, че; = einer bist du! такъв чаек си ти! kj то; wenn du kannst, = kommt morgen ако можеш, (то) ела утре; (обикновено с други съюзи или наречия), = schnell wie mьglich по възможност по-скоро; = daЯ така че; на = was! я гледай ти!

Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch. 2014.